Statik Ostrava

posouzení statika, statické posudky

Statik Ostrava informuje

Archív novinek, aktuality a užitečné informace

5.12.2013

Kolektiv týmu Statik Ostrava přeje Všem příjemné prožití Vánočních svátků a hodně štěstí v novém roce 2014. Pevně veříme, že naše  služby v oblasti statických posudků budeme i v příštím roce vykonávat stejně kvalitně a naší zákazníci se budou nejen vracet, ale přibudou i další.


 

17.4.2012

Zesílení konstrukcí

Široká paleta kompozitních tkanin pro zesílení konstrukcí nabízí projektantům a samozřejmě také statikovi Ostrava široké spektrum vlastností, podle potřeb konkrétního projektu.

Kompozitní tkanina je vhodná pro zesílení dřevěných krovů a trámů dále stabilizaci a zesílení a stáhnutí prasklin u zdiva, zesílení prvků s poddimenzovanou či špatně provedenou výztuží, zvýšení osové únosnosti a korozní ochrana sloupů.

 


 

23.3.2012

Statika - praktická příručka pro navrhování svislých zděných konstrukcí je v pořadí již druhé vydání, které by nemělo chybět v knihovně žádného statika. Usnadňuje projektování staveb z pórobetonu Ytong.

Tématem je použití pórobetonu z pohledu statiky a především řešení nevyztužených zděných svislých nosných konstrukcí Ytong a Silka, které jsou navrhovány na základě evropských a českých norem. Příručka je dostupná ke stažení nebo v tištěné verzi zdarma!

pirucka-statika

 


 

6.3.2012

Statik Ostrava - obsah posudku

Titulní strana statického posudku musí zahrnovat přesný název stavby, celkový poč. stran, autora, zodpovědnou osobu včetně autorizačního razítka. Obsahem posudku je uvedení norem a podkladů podle kterých je postupováno. Důležitá je podrobnost posudku pro jeho dostatečnou kontrolovatelnost v oblasti zatížení a snadné zjištění modelu zvoleného pro výpočet a výsledek statického posouzení.

V případě navržené úpravy nebo sanace by měl statický posudek obsahovat dostatečně podrobný popis těchto úprav. Z hlediska pojištění jsou důležité originály otisku razítka a podpisu. Každý statik je pojištěn minimálně základní pojistkou ČKAIT na částku 250.000,-.

 


 

 

20.1.2012

Příspěvek statiků k zateplení panelových domů

Názorný příklad, jak nahradit ocelové zábradlí lodžií panelových domů soustavy T08B lodžií zděnou. Zdivem můžeme nahradit ocelové zábradlí lodžií. Vzhledem k bočnímu tlaku (sání) větru je po ověřování podmínek spolehlivosti jasné, že zdivo musí být vyztužené.

Po případném zateplení lodžie a jejím uzavření s pomocí zasklení se zvyšuje zatížení účinkem tlaku (sání) větru na vyzděné zábradlí tak, že by i vyztužená zděná stěna nemusela vždy vyhovět. Statik Ostrava doporučuje odborné veřejnosti komplexně zpracovaný článek k dané problematice i s výpočty zde.

 


 

21.12.2011

christmas_tree

Kolektiv týmu statik Ostrava přeje Všem příjemné prožití Vánočních svátků a hodně štěstí v novém roce 2012. Pevně veříme, že naše  služby v oblasti statických posudků budeme i v příštím roce vykonávat stejně kvalitně a naší zákazníci se budou nejen vracet, ale přibudou i další.


14.12.2011

Přestavba bytového jádra, stavební povolení a ohlášení stavebnímu úřadu.

Přestavba bytového jádra je změnou dokončené stavby dle §2 odst. (5) písmeno c) zákona č. 183/2006 Sb. Tato novela stavebního zákona č. 183/2006 Sb. stanovuje, že některé stavební úpravy lze provést i bez stavebního povolení či dokonce ohlášení stavebnímu úřadu.


Stavební úpravy, které lze provést bez stavebního povolení a ohlášení stavebnímu úřadu § 103 stavebního zákona

a) udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu a vzhled stavby, životní prostředí a bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou,

b) stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost.


V případě přestaveb a rekonstrukcí bytových jader zpravidla dochází k částečné nebo úplné změně vnitřního uspořádání příček bytu tzn. k jinému než kolaudovanému dispozičnímu řešení. Při přestavbách je sice vždy snahou nezasahovat do nosných konstrukcí domu, ovšem k jejich statickému ovlivnění dochází, ať jde o přitížení stropních konstrukcí, nebo přitížení svislých konstrukci a tím i základů celého domu.

Závěr: Dle zákona platí, že rekonstrukce, případně žádost o stavební povolení by měla být stavebnímu úřadu vždy ohlášena. Posudek statika a projekt by pak měl byt nedílnou součástí těchto žádostí.

Rychlý kontakt

Novinky

  • 28. 6. 2021

    V případě rekonstrukce bytu a bytového jádra je nutné posoudit vliv rekonstrukce na statiku bytu. Statický posudek je základním kamenem jistoty, že nedojde k neodbornému zásahu do statiky a k budoucím škodám na majetku či na zdraví.

Copyright © 2021 Statik Ostrava - statické posudky v Ostravě a okolí.

Založeno na Joomla!